Strona główna

Usługi

Nasze realizacje

Kontakt

 

Baugrupp Sp. z o.o..

 

Od początku istnienia, 2012 roku, rdzennym kierunkiem działania firmy jest budownictwo obiektów inżynieryjnych. Choć w ostatnim czasie ściśle dotyczące kontraktów kolejowych, w swoim dorobku posiadamy również realizacje związane z infrastrukturą drogową.

 

Posiadając profesjonalny Nadzór, wyspecjalizowane siły własne oraz ściśle i stale współpracujących Podwykonawców,  zakres zlecanych i wykonywanych projektów, poza budową obiektów, zawiera również roboty towarzyszące, związane z uzbrajaniem terenu, robotami ziemnymi czy nawierzchniowymi, co pozwala na kompleksową realizację zadań.